Om oss

Företaget

ICEE AB, org.nr 556754-4209 bildades 2004, och har nio anställda som har mellan 2 och 26 års branscherfarenhet vardera. 
Vår målsättning är att hålla en hög profil och kvalitet, och att vara det naturliga förstahandsvalet bland VVS-konsulter.
ICEE är ett bolag med lång erfarenhet hos medarbetarna. 

ICEE har sitt säte i Eskilstuna. 
Vi arbetar framför allt med projektering av VVS-installationer samt styr- och övervakning. 
Vi har erfarenhet av bostäder, vård/omsorg, förskolor, skolor, kontor, industri, läkemedelsindustri, försvarsmakten mm. 
Vi utför även projekteringsledning, DU-instruktioner, CE-märkning mm. 

FACKKUNSKAPER/KOMPETENS 
Konsultföretags kvalifikation är helt beroende på vad medarbetarna har för kvalifikationer, snarare än ålder på företaget. 
Våra medarbetare har både god renome i branschen och har många nöjda kunder bakom oss. Vår erfarenhet har vi byggt upp hos olika konsulter som entreprenörer.

Förutom den utbildning vi har i grunden har vi båda fortbildat oss under våra yrkesverksamma år.  Vi eftersträvar att fortsätta hålla en hög utbildningstakt, eftersom branschen är i ständig utveckling, så väl på tekniksidan som på utrustningssidan, d.v.s. nya dataprogram mm.

Under de senaste åren har vi lagt stora resurser på att utbilda oss i moderna simuleringsprogram för energi och klimatberäkningar.

 

Historia, "Gula Villan"

Vi håller till i nyrenoverade verksamhetsanpassade lokaler på Strandgatan 9. Vi har eget konferensrum med HD kanon samt all tänkbar utrustning som man kan behöva för ett lyckat möte.
Har ni vägarna förbi så är det bara att komma in och få en kopp kaffe och en tur i våra fina lokaler. 

Historia
Gamla Staden går faktiskt ända fram till Stadsparken. Sista fastigheten före parken var en gång stadens sjukhus – Lazarett och Cuurhus som man sade förr. 
”Gamla barnhemmet” säger äldre eskilstunabor och trakten har varit nyttjad sedan hedenhös. 
Sekelskiftet 1700-1800 var Eskilstuna en trästad med Köpmangatan som huvudstråk och omkring år 1830 ianspråktogs den idag gula tvåvåningsbyggnaden som stadens sjukhus, ”Lazarett och Cuurhus”. Intill uppfördes också ett uthus – ”sjukhusets brygghus”, dvs. tvättstuga mm. Sjukhusvården hade stor bredd - vanliga sjukdomar, veneriska sådana och t o m mentalsjuka. Dit hörde ”hypokondri, svagsinthet, melankoli och – som i fallet med den 60-årige backstugusittaren Eric Pehrsson i Språngstugan, Västermo – mania religiosa” Tidens landstingsskatt var 2 öre per innevånare och vårdkostnaden var 20 öre per dag. Det var tider det!

Båda husen är av liggtimmer som bilden från 1860-talet visar. Omkring år 1890 tyckte man nog att en mer ståndmässig framtoning var på sin plats och husen fick den panel som de idag har. Sjukhuset med brygghuset blev barnhem sedan lasarettet flyttat till Kyrkogatan år 1871. Äldre eskilstunabor minns att brygghuset blev skolbespisningslokal under andra världskriget. Så småningom övergick båda husen i privat ägo och gamla sjukhuset nyttjades som arkitektkontor, brygghuset som förråd. Sjukhuset blev ambitiöst renoverat till lyxkrogen Gula Villan några år på 1990-talet och köptes som privatbostad 2008 och då genomfördes en omfattande renovering.

Vi flyttade in i lokalerna i Februari 2014.

Affärsidé

Vår affärside är ligga i framkant för att skapa ett energi- och kostnadseffektivt byggande.

Vision

ICEE skall vara förstahandsvalet vid val av teknikkonsult.