Se nedan för ett utsnitt av vilka projekt som ICEE jobbar i eller har slutfört

Utbyte av ventilationsaggregat Volvo CE Eskilstuna
Umami Sundbyberg, Wallenstam
Swecons nya kontor, med verkstadsbyggnad i bakgrunden

Industri

Vi kan hantera energitekniska system för härdugnar, motorprovningar, höghöjdsriggar för motortutveckling mm.
Generella förörjningar av processmedia i industrilokaler. Stor beställare för oss är Volvo i Eskilstuna och Köping.

Bostäder

Mälardalsregionen är i stort behov av fler bostäder Vi hjälper till med VVS-projektering åt bla Wallenstam, Peab, Einar Mattsson, JM, KFAST, Mecon m.fl.

Kontor

Moderna kontor med rätt temperatur, luft, och ljus. Energieffektiva och miljövänliga lösningar.
Certifierade enl SGBC Miljöbyggnad eller passivhusstandard.

Mälardalens högskola, MDH Campus Eskilstuna
Kv Turturduvan, äldreboende Brunnsbacken Eskilstuna

Skola

Vi projekterar lokaler för utbildning, både nybyggnad och ombyggnad. Förskola till Högskola.

Beräkning/simulering

Som en del i modern VVS-projektering beräknar vi oftast energianvändning i våra projekt, med verktyg VIP Energy.
Klimatsimuleringar utföres med IDA ICE.
Vi älskar alla sorters svåra tekniska frågor som vi med dessa moderna hjälpmedel kan använda för att finna svar.

Vård/omsorg

Vi har stor erfarenhet av omsorgsboende, vårdboenden, äldreboenden, gruppboenden.
Oftast kommunala beställare i mälardalen.

"relationsritning" Vårfrukyrka. dokumentation från ombyggnad kyrka
Eskilstuna konstmuseum, munktellstaden

Projektledning samordning

Vi projektleder projekt i bla industrimiljö, gärna där installationssystemen är mer framträdande än själva byggnaden.

Udda projekt

I bland deltar vi i projekt som är nåt utöver det vanliga; tex
- Krematorium
- Kyrkor/kulturminnesmärken
- Roterande solhus
- Vattenkonst
- Ispister
- Krigsarkiv

Offentliga rum

- Konstmuseum Eskilstuna, Västerås, Solna
- Sörmlands scenkonst
- Eskilstuna stadsbiblotek
- Eskilstuna stadsarkiv
- Hörsalparken Norrköping (vattenkonst och markvärme)