Ramavtal Enköpings kommun

ICEE har även erhållit ramavtal med Enköpings kommun, avseende VVS-projektering.