Praktikant hos Icee

Linus Andersson gör sin konstruktionspraktik hos oss som del i sin VVS-utbildning.
Praktikperiod Maj-Juni.