Linus Andersson

Sedan höststarten är Linus Andersson fast anställd hos oss, efter att fötjänstfullt gjort två praktikperioder hos oss.