Praktikant från IUC

Maria Ahlin genomför en LIA (Lärande i arbete) -period hos oss under hösten