Vi projekterar åt MAX

ICEE projekterar MAX hamburgerestauranger i  hela Sverige.
Vi tackar för förtroendet att få deltaga i samtliga projekt i Sverige.